Urządzenia i sieci energetyczne

Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji energetycznych

szkolenia z eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznychPROGRAM SZKOLENIA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ DOZOREM I EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ENERGETYCZNYCH /zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r /  Dz. U 89 z 2003r. poz 828 /

Cel i zakres szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie osób do egzaminu kwalifikacyjnego dla uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

Zakres obejmuje znajomość:
– niezbędnych przepisów i praw energetyki,
– budowy i zasad działania urządzeń, instalacji i sieci,
– zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
– ogólne zasady racjonalnej gospodarki energetycznej,
– automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa stosowana w energetyce,
– ratownictwa w wypadku zagrożenia życia ludzkiego i urządzeń.

Grupa II – energetycy
Eksploatacja – pracownicy obsługujący urządzenia  wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy 50 KW wraz z urządzeniami pomocniczymi.
2. Sieci i instalacje cieplne wraz  z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 KW.
3. Turbiny parowe  oraz wodne o mocy powyżej 50 KW wraz  z urządzeniami Pomocniczymi.
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 KW.
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 KW.
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 KW.
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 KW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
8. Piece przemysłowe powyżej 50 KW.

Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1,2,3,4,5,6,7,8.

Zakres wykonywanych prac: obsługa, konserwacja, remonty, prace montażowe, prace kontrolno-pomiarowe
Dozór – pracownicy na stanowisku dozoru w/w urządzeń.
Kurs kończy się egzaminem państwowym. Wydane zaświadczenia ważne są na okres 5 lat.